Kawska, P., and R. Gotowski. “Wioski Tematyczne W Powiecie Tucholskim = Theme Villages in Powiat Tucholski”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 11, Feb. 2017, pp. 46-53, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3960.