Mrozkowiak, M., and M. Mrozkowiak. “Próba Oceny skuteczności Terapii BEMER W Procesie Odnowy Biologicznej Po wysiłku wytrzymałościowym I Wybranych Funkcjach Poznawczych. Opis Przypadku”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 9, Aug. 2015, pp. 11-62, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2879.