Rogozińska, A. M., M. Karwowska, J. Rybicka, and M. Klimczyk. “Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” I ciągłej Edukacji W Realiach współczesnej szkoły = The Idea of Upbringing Society and Permanent Education in Modern School”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 8, Aug. 2015, pp. 337-42, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2870.