Marzec, I., M. Budnik, D. Balcerak, A. Galikowska, A. Ziegler, and M. Olszewska. “Wybrane Aspekty Opieki pielęgniarskiej W Opiece Nad Pacjentem Z Reumatoidalnym Zapaleniem stawów = Selected Aspects of Nursing Care of Patients With Rheumatoid Arthritis”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 9, Sept. 2016, pp. 345-56, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3807.