Woźniak, K., D. Ratuszek-Sadowska, A. Nowacka, and M. Śniegocki. “Struniak W Okolicy kości krzyżowej U 47 – Letniej Pacjentki – Opis Przypadku = Chordoma in the Sacral Spine in an 47-Year-Old Woman – Case Report”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 9, Sept. 2016, pp. 261-7, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3802.