Dobosiewicz, A. M., T. Zmaczyńska, M. Podhorecka, and W. Zukow. “Rola Skutecznej Komunikacji Chory-Personel Medyczny W Procesie Leczenia Pacjenta Hospitalizowanego = The Role of Effective Communication Between Patient and Medical Staff in the Process of Inpatient Care Treatment”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 9, Sept. 2016, pp. 789-96, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3902.