Kulczycka, K. D., and A. Kowalczyk. “Ocena zdolność Do Pracy Zawodowej pielęgniarek Oraz Analiza zagrożeń psychospołecznych występujących Na Ich Stanowiskach Pracy – Badania pilotażowe = Assessment of Work Ability of Nurses and Analysis of Psychosocial Risks Occurring at Their Workplaces – Pilot Study”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 10, Oct. 2016, pp. 402-14, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955.