Mrozkowiak, M., M. Sokołowski, and A. Kaiser. “Próba określenia wpływu obciążenia Osiowego Na Wybrane Cechy Postawy ciała Szermierzy = An Attempt to Determine the Effect of the Axial Load on Selected Posture Fencers”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 10, Oct. 2016, pp. 309-20, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3949.