Kochański, B., K. Kałużny, A. Kałużna, M. Cichosz, W. Zukow, and M. Hagner-Derengowska. “Ocena Ryzyka wystąpienia urazów U Czynnych Zawodowo fizjoterapeutów Z Wykorzystaniem Testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the Risk of Injury from Professionally Active Physiotherapists Using the Functional Movement Screen Test (FMS)”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 7, July 2016, pp. 479-87, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3711.