Figaj, D., and J. Poczta. “Motywy Podejmowania aktywności Fizycznej Na przykładzie osób trenujących Crossfit = Motives on Physical Activity Participation - People Training Crossfit Example”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 6, June 2016, pp. 95-106, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3541.