Kochański, B., A. Kałużna, K. Kałużny, W. Smuczyński, M. Hagner-Derengowska, W. Zukow, and W. Hagner. “Application of Brian Mulligan Manual Therapy Method in Headache Treatment – Case Study = Zastosowanie Metody Briana Mulligana W Terapii bólu głowy – Opis Przypadku”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 1, Jan. 2016, pp. 101-6, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3317.