Kocjan, J. “Impact of Anxiety and Depression to Kinesiophobia (fear of Movement) Level Among Patients With Cardiovascular Diseases. A Comparison Study = Wpływ lęku I Depresji Na Poziom Kinezjofobii (lęku Przed Ruchem) wśród pacjentów Z Chorobami Sercowo-Naczyniowego. Badanie porównawcze”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 6, no. 3, Mar. 2016, pp. 81-90, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423.