Srokowski, G., A. Radzimińska, M. Weber-Rajek, Z. Piekorz, M. Siedlaczek, A. Jasionek, A. Srokowska, and W. Zukow. “Wpływ Rezonansu Stochastycznego Na równowagę Dziecka Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of Stochastic Resonance on Body Balance of Children With Cerebral Palsy”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 12, Dec. 2015, pp. 521-34, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3265.