Mędrak, A., M. Rżany, B. Otremba, E. Brodowska, M. Szynal, M. Alcer, A. Górecka, T. Stefaniak, K. Suszyński, and D. Górka. “Akademickie Związki Sportowe Jako Droga Do Rozwoju aktywności Sportowej wśród studentów śląskich Uczelni = University Sports Association As the Way to Sport Activity Development Among Silesian Students”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 11, Nov. 2015, pp. 616-28, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3237.