Kaźmierczak, U., A. Goch, G. Srokowski, P. Kropkowska, P. Zniszczol, A. Radzimińska, K. Strojek, and W. Zukow. “Ocena równowagi I położenia środka ciężkości U pacjentów Po Laryngektomii = The Assessment of the Balance and of the Centre of Gravity in Patients After Laryngectomy”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 10, Oct. 2015, pp. 275-83, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3064.