Kochański, B., A. Kałużna, K. Kałużny, Łukasz Wołowiec, J. Leoniuk, M. Hagner-Derengowska, W. Zukow, and W. Hagner. “Ocena Funkcjonalna osób trenujących Boks Z Wykorzystaniem Testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional Evaluation of Competitors Practicing Boxing Using the Functional Movement Screen (FMS)”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 10, Oct. 2015, pp. 19-28, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3006.