Siminska, J., K. Pietkun, K. Ogurkowski, J. Stocka, J. Dejewska, K. Nowacka, and W. Hagner. “Schorzenia W obrębie Stawu łokciowego. Łokieć Teniststy - Schorzenie I współczesne Metody Leczenia = Diseases Within the Elbow Joint. Tennis Elbow - Condition and Modern Methods of Treatment”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 4, Apr. 2015, pp. 205-18, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2625.