Tomaszewska, E., M. Cichosz, B. Kochański, A. Plaskiewicz, and W. Zukow. “Obecne Spojrzenie Na Rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd Literatury Oraz doświadczenia własne = The Current Look of Repulsion on Pusher Syndrome. Review of the Literature and Our Own Experience”. Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, no. 2, Mar. 2015, pp. 196-07, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2570.