1.
KAWAŁKO, Kinga, RYNIO, Grzegorz, PONDEL, Kamil, KARAŚ, Anna, BIELEWICZ, Krzysztof and SUFIN, Patrycja. Effects of autoimmune disorders on daily lifestyle. Journal of Education, Health and Sport. Online. 21 November 2022. Vol. 12, no. 12, pp. 242-247. [Accessed 17 April 2024]. DOI 10.12775/JEHS.2022.12.12.038.