1.
BADIUK, Nataliya, POPOVYCH, Dariya, HRYTSAK, Myroslava, RUZHYLO, Sofiya, ZAKALYAK, Nataliya, KOVALCHUK, Galyna, MEL’NYK, Oksana and ZUKOW, Xawery. Similar and specific immunotropic effects of sulfate-chloride sodium-magnesium mineral waters "Myroslava" and "Khrystyna" of Truskavets’ spa in healthy female rats. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 November 2021. Vol. 11, no. 11, pp. 314-333. [Accessed 15 April 2024]. DOI 10.12775/JEHS.2021.11.11.031.