1.
IRZMAŃSKA-HUDZIAK, Anna, CHABROS, Sylwia, WEBER, Dorota, STANISŁAWEK, Andrzej, WOLSKA, Joanna, RZĄCA, Marcin, KRZOS, Agata, ŁUCZYK, Marta, STASIAK, Elżbieta, MUZYCZKA, Katrzyna and SZADOWSKA-SZLACHETKA, Zdzisława. Support received by women with breast cancer in the event of side effects of chemotherapy. Journal of Education, Health and Sport. Online. 25 September 2019. Vol. 9, no. 9, pp. 966-976. [Accessed 24 April 2024].