1.
WĘGRZYN, Magdalena, OLESINKIEWICZ, Kinga, KUBIAK, Karolina, LAMTYCH, Martyna, KARŁO, Aneta, KONTOWICZ, Marlena, WIJATA, Aleksandra, RYMARSKA, Olga, ŚWIERCZEK, Pamela, KWIATKOWSKA, Klaudia and SOCHAŃ, Agata. Multiple sclerosis and dizziness in the elderly. Journal of Education, Health and Sport. Online. 7 September 2019. Vol. 9, no. 9, pp. 288-298. [Accessed 16 June 2024].