1.
MOŃKA, Magdalena and PIETRASZEWSKA, Jadwiga. Wskaźnik palców a budowa ciała i sprawność motoryczna mężczyzn trenujących sporty walki i nietrenujących = The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes. Journal of Education, Health and Sport. Online. 15 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 412-423. [Accessed 11 December 2023].