1.
RATAJEK-GRUDA, Monika, GRZEJSZCZAK, Marta and JANAS-NAZE, Anna. Trudności diagnostyczne nieleczonej torbieli zastoinowej wargi górnej = Diagnostic difficulties of not treated congestive cyst of the upper lip. Journal of Education, Health and Sport. Online. 22 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 604-613. [Accessed 24 April 2024].