1.
SZCZEPKOWSKA, Aleksandra, LIPCZYŃSKA, Małgorzata, OSICA, Piotr and JANAS-NAZE, Anna. Rozległa torbiel zapalna żuchwy u 6-letniej pacjentki - opis przypadku = Extensive inflammatory cyst of the mandible in a 6-year old patient - case report. Journal of Education, Health and Sport. Online. 22 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 582-592. [Accessed 13 June 2024].