1.
WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, Ewa, FURTAK-NICZYPORUK, Marzena, WŁOCH, Krzysztof and ŻUBER, Agata. Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych = Implementation of the recommendations of the General Practice Doctor by patients in selected disease entities. Journal of Education, Health and Sport. Online. 6 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 171-183. [Accessed 12 April 2024].