1.
PYSKIR, Jerzy, RATUSZEK-SADOWSKA, Dorota, PYSKIR, Małgorzata, PAWLAK-OSIŃSKA, Katarzyna, SZYMKUĆ-BUKOWSKA, Iwona and HAGNER, Wojciech. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 9 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 230-242. [Accessed 13 July 2024].