1.
KOSIŃSKI, Michał Adam and KOSIŃSKI, Wojciech Aleksander. Analiza różnic w ocenie stresu i lęku przedstartowego z wykorzystaniem testów SCAT i CSAI-2d = Analysis of differences in the evaluation of pre-competition stress and anxiety using SCAT and CSAI-2d tests. Journal of Education, Health and Sport. Online. 2 December 2016. Vol. 6, no. 12, pp. 53-61. [Accessed 28 November 2023].