1.
KROPORNICKA, Beata, BACZEWSKA, Bożena, DADEJ, Aleksandra, KRZYŻANOWSKA, Ewa, ŁUCZYK, Robert, OLSZAK, Cecylia, NOWICKA, Elżbieta, LORENCOWICZ, Regina and MURACZYŃSKA, Bożena. Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 February 2017. Vol. 6, no. 11, pp. 311-324. [Accessed 24 April 2024].