1.
RAJS, Arkadiusz and RAJS, Katarzyna. Ograniczenia ekstrakcji częstotliwości podstawowej dźwięku fortepianu w oparciu o analizę cepstrum = Limit the extraction of fundamental frequency sound of the piano based on cepstrum analysis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 February 2017. Vol. 6, no. 11, pp. 305-310. [Accessed 20 June 2024].