1.
KRZYŻANOWSKA, Ewa, MATEJ, Agnieszka, ŁUCZYK, Robert, KROPORNICKA, Beata, BACZEWSKA, Bożena, OLSZAK, Cecylia, NOWICKA, Elżbieta and DANILUK, Jadwiga. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 February 2017. Vol. 6, no. 11, pp. 225-244. [Accessed 18 April 2024].