1.
MOŃKA, Magdalena and PIETRASZEWSKA, Jadwiga. Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 February 2017. Vol. 6, no. 11, pp. 73-86. [Accessed 10 December 2023].