1.
WOŹNIAK, Kamila, RATUSZEK-SADOWSKA, Dorota Małgorzata and ŚNIEGOCKI, Maciej. The Moyamoya disease - the description of clinical case = Choroba moyamoya - opis przypadku klinicznego. Journal of Education, Health and Sport. Online. 18 August 2015. Vol. 5, no. 8, pp. 253-264. [Accessed 10 December 2023].