1.
ROGOZIŃSKA, Arleta Magdalena, KARWOWSKA, Małgorzata, RYBICKA, Justyna and KLIMCZYK, Mariusz. Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school. Journal of Education, Health and Sport. Online. 23 August 2015. Vol. 5, no. 8, pp. 337-342. [Accessed 14 July 2024].