1.
WORSKA, Aneta and SZUMILEWICZ, Anna. Aktywność fizyczna kobiet w ciąży w świadomości przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej = Physical activity of expecting mothers in the awareness of future exercise professionals. Journal of Education, Health and Sport. Online. 10 August 2015. Vol. 5, no. 8, pp. 91-102. [Accessed 15 June 2024].