1.
WRZESIŃSKI, Bartłomiej, PIECHOCKA, Edyta, KARPIŃSKA, Anna, ŁOPATKA, Patrycja, WOJTCZAK, Paweł and ZIÓŁKOWSKA, Anna. Aqua Fitness as one of the methods of prevention of hip osteoarthritis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 19 July 2018. Vol. 8, no. 8, pp. 388-393. [Accessed 24 April 2024].