1.
JABŁOŃSKA, Magdalena Julia, LIPA, Katarzyna, KACZOR, Patryk, LEIS, Kamil, KAŁUŻNY, Krystian and GAŁĄZKA, Przemysław. Current nosological status, pathomechanism and treatment of catatonia. Journal of Education, Health and Sport. Online. 9 September 2018. Vol. 8, no. 9, pp. 616-627. [Accessed 20 April 2024].