1.
CYWIŃSKA, Oliwia, GAWRYCH, Szymon, BIAŁKOWSKA, Aleksandra, BUDZIEJKO, Blanka, DZIARKOWSKI, Dariusz, KURTYKA, Daria, RÓŻAŃSKI, Gracjan, DOBOSIEWICZ, Anna Maria and BADIUK, Nataliia. Positive influence of hippotherapy on the process of improvement of children with cerebral palsy in children. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 November 2018. Vol. 8, no. 11, pp. 813-823. [Accessed 17 April 2024].