1.
BIAŁKOWSKA, Aleksandra, DZIARKOWSKI, Dariusz, GAWRYCH, Szymon, BUDZIEJKO, Blanka, CYWIŃSKA, Oliwia, KURTYKA, Daria, RÓŻAŃSKI, Gracjan, DOBOSIEWICZ, Anna Maria and BADIUK, Nataliia. Non-pharmacological methods of treatment and prevention of vasovagal syncope. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 November 2018. Vol. 8, no. 11, pp. 796-803. [Accessed 18 April 2024].