1.
WĘGOROWSKI, Paweł, MICHALIK, Joanna, ZARZECZNY, Rafał, DOMŻAŁ-DRZEWIECKA, Renata and NOWICKI, Grzegorz. Health behavior of patients with ischemic heart disease. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 June 2017. Vol. 7, no. 6, pp. 660-670. [Accessed 19 April 2024].