1.
WÓJCIK, Gustaw, POCZTARSKA, Agata and STAWIŃSKA, Teresa. Masywna kalcyfikacja mięśniaków macicy jako przyczyna porażenia splotu krzyżowego – opis przypadku = Massive calcification of uterine fibroids as a cause of sacral plexus palsy - a case study. Journal of Education, Health and Sport. Online. 24 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 331-336. [Accessed 18 June 2024].