1.
KLIMCZYK, Agata. Analiza prawnoporównawcza przepisów dotyczących zjawiska fałszerstwa dzieł sztuki w prawie polskim i włoskim = Comparison of polish and italian regulations related to forgery of the pieces of art. Journal of Education, Health and Sport. Online. 16 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 236-252. [Accessed 9 December 2023].