1.
STROJEK, Katarzyna, JANCZAK, Łukasz, RADZIMIŃSKA, Agnieszka, KAŹMIERCZAK, Urszula, PIEKORZ, Zuzanna, STRĄCZYŃSKA, Agnieszka and ZUKOW, Walery. Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu = Need re-educating gait after ischemic brain. Journal of Education, Health and Sport. Online. 12 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 79-89. [Accessed 22 May 2024].