1.
MARZEC, Izabela, BUDNIK, Marta, BALCERAK, Dominika, GALIKOWSKA, Anna, ZIEGLER, Aleksandra and OLSZEWSKA, Magdalena. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów = Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis. Journal of Education, Health and Sport. Online. 9 September 2016. Vol. 6, no. 9, pp. 345-356. [Accessed 9 December 2023].