1.
WIDAWSKA-STANISZ, Agnieszka. Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women. Journal of Education, Health and Sport. Online. 6 September 2016. Vol. 6, no. 9, pp. 133-145. [Accessed 19 April 2024].