1.
CZERWIŃSKA PAWLUK, Iwona, DOŃKA, Katarzyna and PAŹDZIOR, Violetta. Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma. Journal of Education, Health and Sport. Online. 31 March 2015. Vol. 5, no. 3, pp. 352-360. [Accessed 11 December 2023].