1.
DOBOSIEWICZ, Anna Maria, ZMACZYŃSKA, Teresa, PODHORECKA, Marta and ZUKOW, Walery. Rola skutecznej komunikacji chory-personel medyczny w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego = The role of effective communication between patient and medical staff in the process of inpatient care treatment. Journal of Education, Health and Sport. Online. 30 September 2016. Vol. 6, no. 9, pp. 789-796. [Accessed 25 April 2024].