1.
GŁÓWCZEWSKA-SIEDLECKA, Emilia, MĄDRA-GACKOWSKA, Katarzyna, NOWACKA, Krystyna and KĘDZIORA-KORNATOWSKA, Kornelia. Historia i rozwój leczenia bólu - przegląd wiedzy na temat postępowania analgetycznego od starożytności do czasów współczesnych = History and development of pain treatment - the literature review about analgetic procedures from antiquity to present day. Journal of Education, Health and Sport. Online. 19 September 2016. Vol. 6, no. 9, pp. 479-488. [Accessed 18 April 2024].