1.
KULCZYCKA, Kinga Dorota and KOWALCZYK, Anna. Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study. Journal of Education, Health and Sport. Online. 26 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 402-414. [Accessed 18 July 2024].