1.
KAISER, Alicja, SOKOŁOWSKI, Marek and MROZKOWIAK, Mirosław. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle. Journal of Education, Health and Sport. Online. 24 October 2016. Vol. 6, no. 10, pp. 353-364. [Accessed 30 November 2023].